พอตเตอร์ สุกี้

ร้านพอตเตอร์ ก๋วยจั๊บ สุกี้  มีทั้งสุกี้น้ำ แห้ง หมุ และทะเล หรือสุกี้รวม  ก๋วยจั๊บใส่ไข่ ไม่ใส่ไข่ นั่งสบาย

ร้านอาหาร

 ประเภทอาหาร : สุกี้ ก๋วยจั๊บ

เวลาเปิดบริการ : 10.00 - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ข้าวเปียกเซลฟี่

ข้าวเปียกเซลฟี่ @ เขาวง ก๋วยจั๊บ ก๋วยจั๊บใส่ไข่ ไม่ใส่ไข่ นั่งสบาย ติดวงเวียนตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม

ร้านอาหาร

 ประเภทอาหาร : ก๋วยจั๊บ

เวลาเปิดบริการ : 06.00 - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : -

 

ชบาแก้ว

ร้านชบาแก้ว  ก๋วยจั๊บอุบล ก๋วยจั๋บหลอด ข้าวแกง ติดธนาคารกรุงไทย

ร้านอาหาร

 ประเภทอาหาร : ก๋วยจั๊บอุบล ก๋วยจั๋บหลอด ข้าวแก่ง

เวลาเปิดบริการ : 10.00 - 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : -

 

      organic GAP KS
    cms160img1 gi