Wellcome to Khaowong, Kalasin
ร้านอาหารปลาน้ำโขง 081-0604547,085-7399106
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ห้วยเตียม กรีนวิว รีสอร์ท และโคขุนโพนยางคำ 0895702614, 0862343500
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ครัวรุ่งอรุ่น 083-3553260
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ลำภูเนื้อย่างเกาหลี 043-859033
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ร้านอาหารบิ๊กมิลล์ ส้มตำถาด

  

    

    

ขนมผู้ไท

สุดยอด ร้านอาหารอำเภอเขาวง

อาหารหวาน จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ประเภทน้ำมี 10 ชนิด เช่น ลอดช่อง, บวชเม็น, บัวลอย, บวชมะอูบ เป็นต้น
2. ประเภทเปียกมี 20 ชนิด เช่น ข้าวแดะงา,ข้าวหวาน, ข้าวหัวงอก,ข้าวโล่งมะอูบ,ขนมปาด, สังขยา เป็นต้น
3. ประเภทแห้งมี 4 ชนิด เช่น ขนมข้าวจี่, ขนมนางเล็ด, ขนมก้อนขี้ม้า,และ ข้าวเกรียบ

แหล่งข้อมูล : อรทัย อนันตะภูมิ และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “ ฟื้นฟูการบริโภคอาหารพื้นบ้านและผักพื้นเมืองของคนผู้ไท หมู่ 1,14 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ”,สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.) 2552.

Add comment


Security code
Refresh

IMAGE ตรวจร้านอาหาร แผงลอย
  ออกเยี่ยมตรวจร้านอาหาร แผงลอย ร่วมกับ สสจ.กาฬสินธุ์ พัฒนาร้านอาหารใ้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค   (195 ครั้ง)
IMAGE ร้านอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวคิดการพัฒนา  สุดยอดร้านอาหารอำเภอเขาวง ยกระดับร้านอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม... (507 ครั้ง)
IMAGE สุดยอดร้านอาหารเขาวง
  สุดยอดร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร  เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอเขาวง (สุดยอดร้านอาหารอำเภอเขาวง)... (758 ครั้ง)
IMAGE อบรมสุขาภิบาลอาหาร
รพ.เขาวง พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหาร ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสด และตลาดนัด... (1817 ครั้ง)
IMAGE ขนมผู้ไท
สุดยอด ร้านอาหารอำเภอเขาวง อาหารหวาน จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท1. ประเภทน้ำมี 10 ชนิด เช่น... (819 ครั้ง)
IMAGE อาหารผู้ไท
สุดยอด ร้านอาหารอำเภอเขาวง อาหารพื้นบ้านของชาวผู้ไท อาหารคาว จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บได้ แบ่งเป็น 22... (1343 ครั้ง)

แซ่บ กาฬสินธุ์

รีวิวอาหาร อ.เขาวง

      organic GAP KS
    cms160img1 gi