Wellcome to Khaowong, Kalasin
ร้านอาหารปลาน้ำโขง 081-0604547,085-7399106
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ห้วยเตียม กรีนวิว รีสอร์ท และโคขุนโพนยางคำ 0895702614, 0862343500
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ครัวรุ่งอรุ่น 083-3553260
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ลำภูเนื้อย่างเกาหลี 043-859033
Wellcome to Khaowong, Kalasin
ร้านอาหารบิ๊กมิลล์ ส้มตำถาด

  

    

    

สุดยอดร้านอาหารเขาวง

 

สุดยอดร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร  เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอเขาวง

(สุดยอดร้านอาหารอำเภอเขาวง)

ตามโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้นโยบาย สุข สวย รวย ดี  เพื่อให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มีการตั้งคณะทำงานประกวดสุดยอดร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอเขาวง ปี 2559

หลักเกณฑ์การประกวดสุดยอดร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559

1. แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ร้านอาหาร กับ แผงลอยจำหน่ายอาหาร

ร้านอาหาร คือ เป็นอาคารที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุง ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที สถานที่รับประทานอาหารจัดเป็นสัดส่วน มีห้องส้วมสำหรับผู้บริโภค และร่วมถึงสวนอาหาร ห้องอาหารโรงแรม และศูนย์อาหาร เป็นต้น

แผงลอยจำหน่ายอาหาร คือ แผงลอย แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอื่นใดที่ ขายอาหาร จำหน่ายอาหารมีการเตรียมปรุง ประกอบอาหาร ณ บริเวณที่ตั้งแผง มีการขายเป็นประจำในบริเวณที่แน่นอน 

2. หลักเกณฑ์การประกวด

2.1 ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste)
- ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพ ร้านอาหาร15 ข้อ, แผงจำหน่ายอาหาร 12 ข้อ
- ผ่านเกณฑ์แบคทีเรีย ไม่พบการปนเปื้อน 90% ขึ้นไป(อาหาร/น้ำ/น้ำแข็ง/ภาชนะ/มือผู้สัมผัสอาหาร)
2.2 มีช้อนกลางไว้บริการ/เสิร์ฟมาพร้อมอาหารโดยไม่ต้องร้องขอ หรือมีข้อความ/สิ่งแสดงให้รู้ว่ามีการเสิร์ฟช้อนกลางให้กับผู้บริโภค
2.3 จัดให้มีอ่างล้างมือที่สะอาดพร้อมสบู่ สำหรับผู้บริโภคใช้ได้โดยสะดวกและเพียงพอ
2.4 ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS(Health Accessibility Safety) จำนวน 16 ข้อ
2.5 ผัก ผลไม้ และข้าว ต้องมาจากแหล่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์(KS) หรือ GAP หรือ Organic หรือ Q
2.6 ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
2.7 ผู้สัมผัสอาหารใช้ถุงมือ หรืออุปกรณ์หยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว
2.8 แสดงป้ายบอกราคาที่ชัดเจน และสมเหตุผล

**************************************

  

ร้านอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวคิดการพัฒนา  สุดยอดร้านอาหารอำเภอเขาวง ยกระดับร้านอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงเกษตรยั่งยืน อำเภอเขาวง โดยมีการพัฒนาแหล่งประชาสัมพันธุ์ เซลฟี่ (Selfie) ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ  การสวมชุดผู้ไทในวันศุกร์  สวมชุดกันเปื้อน หมวกคลุมผมในแบบเดียวกัน........

View the embedded image gallery online at:
http://food.khaowongshop.com/83-news#sigFreeIdfaa83fdcc2

อบรมสุขาภิบาลอาหาร

รพ.เขาวง พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหาร ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสด และตลาดนัด จัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร

ตรวจร้านอาหาร แผงลอย

 

ออกเยี่ยมตรวจร้านอาหาร แผงลอย ร่วมกับ สสจ.กาฬสินธุ์ พัฒนาร้านอาหารใ้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

View the embedded image gallery online at:
http://food.khaowongshop.com/83-news#sigFreeId2e2a4257bf

IMAGE ตรวจร้านอาหาร แผงลอย
  ออกเยี่ยมตรวจร้านอาหาร แผงลอย ร่วมกับ สสจ.กาฬสินธุ์ พัฒนาร้านอาหารใ้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค   (207 ครั้ง)
IMAGE ร้านอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวคิดการพัฒนา  สุดยอดร้านอาหารอำเภอเขาวง ยกระดับร้านอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม... (531 ครั้ง)
IMAGE สุดยอดร้านอาหารเขาวง
  สุดยอดร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร  เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอเขาวง (สุดยอดร้านอาหารอำเภอเขาวง)... (801 ครั้ง)
IMAGE อบรมสุขาภิบาลอาหาร
รพ.เขาวง พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหาร ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสด และตลาดนัด... (1859 ครั้ง)
IMAGE ขนมผู้ไท
สุดยอด ร้านอาหารอำเภอเขาวง อาหารหวาน จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท1. ประเภทน้ำมี 10 ชนิด เช่น... (859 ครั้ง)
IMAGE อาหารผู้ไท
สุดยอด ร้านอาหารอำเภอเขาวง อาหารพื้นบ้านของชาวผู้ไท อาหารคาว จากการศึกษาข้อมูลที่เก็บได้ แบ่งเป็น 22... (1430 ครั้ง)

แซ่บ กาฬสินธุ์

รีวิวอาหาร อ.เขาวง

      organic GAP KS
    cms160img1 gi